برندسازی آموزشی: گامی برای توسعه فردی و گسترش کسب و کار اقتصادی

در عصر کنونی خلق و توسعه برند و برندسازی، به عنوان فعالیتهای کلیدی در کسب و کار شناخته شده و بسیاری از رهبران و مدیران کسب و کارهای کوچک تا بزرگ با توجه به این مولفه، در پی ایجاد ارزشهای مستمر برای کسب و کار خود می باشند.

ادامه مطلب

نکاتی از سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

برای درک سواد مالی، بهتر است اطلاعاتی درباره مفهوم واژه اقتصاد داشته باشیم. اقتصاد از یک واژه یونانی به معنای «تدبیر در اداره منزل» گرفته شده است. اقتصاد، علمی است برای بهتر زندگی کردن و به قول آدام اسمیت (اقتصاد‌دان معروف اسکاتلندی و پدر علم اقتصاد مدرن) اقتصاد علمی است که در آن چگونگی تولید، مصرف و توزیع ثروت بررسی می‌شود.

ادامه مطلب