نکاتی از سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

برای درک سواد مالی، بهتر است اطلاعاتی درباره مفهوم واژه اقتصاد داشته باشیم. اقتصاد از یک واژه یونانی به معنای «تدبیر در اداره منزل» گرفته شده است. اقتصاد، علمی است برای بهتر زندگی کردن و به قول آدام اسمیت (اقتصاد‌دان معروف اسکاتلندی و پدر علم اقتصاد مدرن) اقتصاد علمی است که در آن چگونگی تولید، مصرف و توزیع ثروت بررسی می‌شود.

ادامه مطلب